Turistička zajednica Grada Hrvatska Kostajnica
Predsjednik: Tomislav Paunović
direktor Turističkog ureda: Mirjana Lahovsky-Žličarić
tel./fax :  044 851 800
mob: 091 314 5235

Adresa: Vladimira Nazora 17, 44430 H.Kostajnica
e-mail: tzg-hrvatska-kostajnica@sk.t-com.hr

OSTALI KONTAKTI U GRADU:

Grad Hrvatska Kostajnica: 044/551-551
Dom zdravlja: 044/526-526
Dom zdravlja-laboratorij: 044/526-511
Policijska postaja Hrvatska Kostajnica: 044/560-739
Ljekarna: 044/851-112
Javni bilježnik: 044/851-229
Komunalac:044/525-511
EKOS: 044/851-700
Porezna uprava: 044/525-330
Hotel Central: 044/526-103

Restoran Djed: 044/851-561
BS Comp S:044/740-740

Općinski sud: 044/527-960

Pošta: 044/851-292

FINA: 044/851-110

Centar za soc. skrb: 044/851-185

Gradska Knjižnica i čitaonica: 044/851-833

DVD Hrvatska Kostajnica: 044/851-241

Željeznička stanica Volinja: 044 851 134