IVAN KITONIĆ KOSTAJNIČKI

 

 

Ivan Kitonić ikk Kostajnički (1587-1619) Rođen je 1561.godine vjerojatno u Kostajnici. Sveučilišnu naobrazbu stekao je u Gracu gdje se upisuje na studij u siječnju 1587. O prethodnom školovanju moguće je samo nagađati. Najvjerojatnije je školovan kod svećenstva. Iz sačuvanih dokumenata razvidno je da se na studiju u Gracu spominje kao Hrvat iz Zagrebačke biskupije i papinski stipendist. Akademski stupanj bakalaureata stječe već u svibnju iste godine (1587.), a godinu dana kasnije (28.7.1588.) promoviranje u “magistra slobodnih umijeća i filozofije”. Poveljom kralja Rudolfa I. Kitonićeva obitelj godine 1590. dobiva plemstvo sa oznakom “de Kozthanicza”. U razdoblju 1590-1605. Kitonić boravi u zapadnoj Ugarskoj gdje se bavi odvjetništvom. U ratnom vihoru gubi imetak u Ugarskoj te se 1606. vraća u Hrvatsku. Utočište nalazi u Varaždinu, gradu kojeg je obvezao svojim ranijim pravničkim uslugama. Zahvalni Varaždinci daruju mu kuću, zemljište i vinograd. Svojim je pravničkim umijećem stekao zasluge i naklonost zagrebačkog Kaptola koji mu daruje posjede Tihovec i Okonec u okolici Varaždinskih Toplica. Iste godine Hrvatski sabor imenuje ga članom poslanstva na zajedničkom Hrvatsko-ugarskom saboru sazvanom zbog sklapanja mira. Iste godine predstavlja kraljevine Hrvatsku i Slavoniju na pregovorima u Beču, zakazanim zbog potvrde ugovora o miru (Bečki mir). Kitonić je izaslanik Hrvatskog sabora i slijedeće 1607. godine na Zajedničkom saboru. Godine 1608. kao izaslanik grada Varaždina Kitonić sudjeluje u ustoličenju nadvojvode Matije Habsburga za hrvatsko Ugarskog kralja. Ustoličenjem Matije II. Kitonić postaje direktor kraljevskih parnica i odvjetnik svete krune Kraljevstva. Spomenute funkcije koje su u to doba smatrane izuzetno značajnim Kitonić obnaša do svoje smrti, 20.prosinca 1619. najvjerojatnije u Trnavi (neki navode Požun). Metodična uputa u sudbeni postupak po običajnom pravu priručnik je izuzetne vrijednosti i značenja. Činjenica da je navedeno Kitonićevo djelo u Hrvatskoj korišteno u sudskoj praksi duže od 200 godina a u Mađarskoj duže od 300 godina svjedoči o stručnim dometima predmetnog teksta. (S.V.)