Održana izložba “Kutina Hrvatskoj Kostajnici” autorice Marine Mikulić


Od 11. do 18. lipnja 2013. u Hrvatskoj Kostajnici održana je izložba “Kutina Hrvatskoj Kostajnici” autorice Marine Mikulić. Zaposlenici PP Hrvatska Kostajnica ovo je bila prva samostalna izložba koju je, kako sama kaže, htjela pokloniti našem malom gradu u kojem radi već deset godina.

Izložba je realizirana uz potporu kostajničke Turističke zajednice i Gradske knjižnice, a otvorio ju je gradonačelnik Tomislav Paunović.  Muzička pratnja na otvorenju izložbe bile su autoričine kćeri Ana i Ines, a o njenom radu govorio je gospodin Ivica Ico Bilandžić.

    

Marina Mikulić, djevojački  Smetko, rođena je 01.10.1974. god. u Kutini gdje i danas živi sa svojom obitelji, s kćerkama Anom i Ines. U rodnom mjestu završila je srednju ekonomsku školu, zaposlila se u MUP-u, a sada radi u PP Hrvatska Kostajnica.  Od ranog djetinjstva izražava interes za likovno stvaralaštvo koji razvija do danas. Aktivno bavljenje  slikarstvom započela je početkom 2009. godine kada uz poznanstvo s mentorom Ivicom Bilandžićem postaje članica Likovne sekcije ogranka MH u Lipovljanima. „Ljubav prema slikarstvu dovela je do toga da me privlači širok spektar slikarskih tehnika i stilova, no najradije slikam u duhu realizma. U mojoj prvoj samostalnoj izložbi želim predstaviti svoj opus slika kojeg čine raznovrsni koloriti, tehnike ulja na platnu, po čemu možete zaključiti koliko volim boje .

Osvrt na slikarstvo Marine Mikulić  Slikarica Marina, nadarena za likovnost pokazuje još od školskih dana, ali taj bogom dani talent, kao i mnogi drugi nije profesionalizirala. Bez obzira na to nije zatomila poriv da slika i slikom izrazi svoje osjećaje. Od 2000. godine počinje samozatajno slikati, ispitujući svoje dosege koje učeći kroz dostupne joj medije, stalno proširuje. Marina je slikala diskontinuirano, u intervalima poriva svog slikarskog nerva, tražeći se, sve do 2009. godine kad je zaključila da će uz pomoć mentora brže napredovati na putu da postane neprofesionalna slikarica. Uz moju slikarsku podršku postigli smo da je savladala neke slikarske zamke, preskočila nekoliko stepenica, da intenzivno slika, profilira se (odabravški slikarsku tehniku ulje na platnu sa malšpahtlom kao slikarskim alatom), da brzo odabere motiv,  da kadrira sliku, da je kompozicijski riješi, da prekomponira viđeno (a da motiv pritom ne izgubi prepoznatljivost), te da postiže potrebnu brzinu slikanja. Na Marininim slikama lako je iščitati raspoloženje dok ih je slikala, sjetu ili ushićenje, a da to ne postižu baš svi slikari. O kakvom je unutarnjem stanju duha riječ, često nam na slikarskim kolonijama ili radionicama, Marina otkrije dok sliku u maniri realizma najčešće završi kao impresionističku ugodu. Marina gradi arhitektoniku slike koristeći pastozni višeslojni nanos boje špahtlom, osebujnog snažnog kolorita, široke palete jakog kontrasta, te na taj način postiže efekte koji veliku većinu njenih slika svrastavaju u impresionistička djela. Budući da Marina voli slikati, unatoč obvezama fundus kvalitetnih slika joj se povećava i stoga ne začuđuje želja da ih pokaže široj javnosti ovom njenom samostalnom izložbom. Bez obzira što je naša slikarica Marina odavno izgubila tremu dok slika pred auditorijem i na taj način sliku izloži kritici javnosti, samostalnu izložbu slikar doživljava kao audiciju. Stoga podržite našu autoricu na njenom slikarskom putu koji redovito započinje smostalnim izložbama. Sliku koja na vas nije ostavila dojam promatrajte duže, vidjet ćete da nećete ostati ravnodušni. Zasigurno da će nekoliko izvrsnih Marininih uradaka autoricu pokazati kao perspektivnu slikaricu koja će slikarski dugi često trnoviti put do gore navedenog cilja uspijeti prijeći. Zaželimo joj stoga sreću na tom putu!   Ivica Ico Bilandžić