Javni poziv SMŽ – “Tradicijski i umjetnički obrti“

Sisačko – moslavačka županija objavila je 15.03.2019. na svojim službenim internet stranicama Javni poziv za dodjelu potpora namijenjenih tradicijskim i umjetničkim obrtima. Tradicijski i umjetnički obrti su obrti čiji je finalni proizvod rezultat tradicijskog obrta odnosno dobiven uporabom tradicijskih materijala i tehnologije ili proizvod umjetničke vrijednosti izrađen većim dijelom ručnim radom i u malim serijama.
Sredstva potpore koje se dodjeljuju temeljem ovog Javnog poziva imaju karakter potpora male vrijednosti koje su propisane Uredbom komisije br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013.
Pod potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju HNB na dan isplate.

Više informacija saznajte na web stranicama SMŽ.