KONTAKT

Turistička zajednica grada Hrvatska Kostajnica
Predsjednik Dalibor Bišćan

tel:  044 551 558

adresa: Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, 44430 Hrvatska Kostajnica

e-mail: tzghrvatskakostajnica@gmail.com

Facebook account: https://hr-hr.facebook.com/TuristickaHrvatskaKostajnica

Instagram account: https://www.instagram.com/explore_hrvatska.kostajnica/

Restoran Djed

tel: 044 851 561

lokacija: Put za Djed bb

Restoran Varoški bunar

tel: 098 926 1735

lokacija: Ul. Varoški Bunar 19

Pekara Parallangaj – odlična ponuda pizza iz peći

tel: 092 3717 445

lokacija: Vladimir Nazor 56

Facebook account: https://www.facebook.com/pages/category/Food—Beverage/Pekara-Paralangaj-109008837423898/

Fast food Pikant

tel: 099 753 9911

lokacija: ul. Vladimira Nazora 7

Caffe bar Kostarika

lokacija: Ul. Kavrlja 1

Instagram account: https://www.instagram.com/caffebarkostarika/

Caffe bar Polo

lokacija: Ul. Gorana Lederera 72

Facebook account: https://web.facebook.com/caffebar.polo.5

Caffe bar Tekija

lokacija: Ul. Vladimira Nazora 4

Lavanda Račić

web: https://lavanda-racic.hr/

Facebook account: https://web.facebook.com/Lavanda-Ra%C4%8Di%C4%87-1279359268826413

OPG Matija Lenac – med

Facebook account: https://web.facebook.com/OPG-Matija-LENAC-1435189650085135

OPG Lovro Lenac – sušene buče

Facebook account: https://web.facebook.com/opglovrolenac

OPG Marko Abramović

Facebook account: https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/OPG-Abramovi%C4%87-Marko-364739707264202/

Licencirani turistički vodič za Sisačko-moslavačku županiju
Ines Markan – kontakt broj telefona 099 590 51 89