KONTAKT

Turistička zajednica Grada Hrvatska Kostajnica
Predsjednik: Dalibor Bišćan
Osobe za kontakt
Kristina Pandža: 099 748 6766

tel./fax :  044 551 558

Adresa: Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, 44430 H.Kostajnica

e-mail: tzghrvatskakostajnica@gmail.com / tzg-hrvatska-kostajnica@sk.t-com.hr

OSTALI KONTAKTI U GRADU:

Grad Hrvatska Kostajnica: 044/551-551
Policijska postaja Hrvatska Kostajnica: 044/560-739
Hotel Central: 044/526-103
Restoran Djed: 044/851-561
Restoran Varoški bunar:Tel: 098 926 1735
M-prom (torte i kolači za sve prigode): 091 540 8815
Knjižnica i čitaonica: 044/851-833
DVD Hrvatska Kostajnica: 044/851-241
Općinski sud: 044/527-960
Porezna uprava: 044/525-330
Javni bilježnik: 044/851-229
Dom zdravlja: 044/526-526
Dom zdravlja-laboratorij: 044/526-511
Ljekarna: 044/851-112
Komunalac:044/525-511
EKOS: 044/851-700
BSComp S/044/742-740
Pošta: 044/851-292
FINA: 044/851-110
Centar za soc. skrb: 044/851-185
Autoškola Marčeta: 044 851-468
Željeznička stanica Volinja: 044 851 134
Nabava ribolovnih dozvola u Caffe baru Kostarika: 044/851-024
Turistički vodič Ines Markan- 099 590-5189