Međunarodne godine održivog turizma za razvoj

Brošura UNWTO – PDF – „Savjeti za odgovornog putnika

 

VIDEO„Putuj, poštuj, uživaj“