Mjesta za igru u Pounju

Cilj ove grupe je povećati razinu zaštite i svijesti o pravima djeteta općenito, a posebno u Hrvatskoj Kostajnici i Dvoru kroz takozvana “mjesta za igru” s naglaskom na obrazovne, rekreacijske i umjetničke sadržaje te veći angažaman djece i njihovih obitelji u životu zajednice.

U projekt će se uključiti najmanje 20 lokalnih i 8 stranih volontera koji rade u udruzi IKS u sklopu “Europske volonterske službe”. Lokalni volonteri su iz Petrinje, Dvora i H. Kostajnice.

U Dvoru se aktivnosti provode u suradnji s Klubom žena Dvor, Dječjim vrtićem “Sunce”, Osnovnom školom Dvor te s Općinom Dvor. Aktivnosti na otvorenom će se provoditi u gradskom parku, dok će se ostale aktivnosti odžavati u prostoru Kluba žena Dvor, gdje će svakodnevno biti i okupljalište djece.

U Hrvatskoj Kostajnici se aktivnosti provode uz podršku udruge Ekološko kulturne scene, Gradom Hrvatska Kostajnica, gradskom knjižnicom i Dječjim vrtićem “Krijesnica”.

PLANIRANE AKTIVNOSTI

Aktivnost 1: Kreativne i zabavne aktivnosti za djecu

Za djecu ćemo organizirati 40 sati zabavnih I kreativnih aktivnosti, u svakom gradu. Aktivnosti će biti prilagođene uzrastu djece. Svaka će radionica trajati 2 sata a uz voditelja će biti uključeni strani i domaći volonteri koji će za djecu pripremiti zabavne igre.

Aktivnost 1.1.: Ljetno lutkarsko kazalište (20 sati u svakom gradu)

Lutka je djetetov prijatelj uz pomoć kojeg ono analizira svijet oko sebe i u sebi. Na dijete ostavlja ogroman utjecaj te mnogo puta lutkina riječ ima snažnije djelovanje nego riječ autoriteta/učitelja. Lutkarski igrokazi razvijaju dječju znatiželju i kreativno mišljenje, a zatim ih nenametljivo potiču na vlastiti izričaj. Tako ćemo postići naš prvi cilj: privući ćemo pozornost djece, oni neće biti samo gledatelji, nego stvaratelji lutkarskih igrokaza.
Naši će igrokazi govoriti jezikom koji djeca razumiju, jezikom vremena u kojem živimo. Uz pomoć lutaka ćemo im govoriti o temama koje se tiču djece, o dječjim pravima, nediskriminaciji, o njihovoj ulozi u zajednici.
U sklopu ovog projekta ćemo koristiti lutke koje se navuku na ruku (muppet puppet) koje će imati ulogu posrednika u prenošenju informacija prema djeci. Lutke ćemo izraditi sami, od spužve i tekstila.
Djeca će naučiti kako se koristi kazališna lutka koja se navuče na ruku (muppet puppet style) i pripremiti kazališnu predstavu. Na prvim će radionicama djeca naučiti “kako lutka govori”, tj. vježbat će sinkronizaciju usana. Nakon toga će učiti kako se njihova lutka treba ponašati na sceni, kako će pokazati emocije i ostvariti “kontakt očima” s publikom. Kada savladaju osnovne kazališne vještine djeca će uz pomoć voditelja pripremati lutkarsku predstavu po postojećim igrokazima za djecu. Ako u ovoj aktivnosti budu sudjelovala djeca različite starosne dobi, radit ćemo u dvije skupine.
Ovu će aktivnost provoditi dvije iskusne lutkarice iz pomoć voditeljice projekta i lokalnih volontera.

Aktivnost 1.2.: Kreativna zona

Kako bi kod djece poticali kreativnost i maštu organizirat ćemo kreativne radionice na kojima ćemo oslikavati majice i staklene teglice za zimu, izrađivati narukvice prijateljstva, decoupage tehnikom ukrašavati drvene okvire za fotografije, izrađivati bale drvene barke u koje će djeca kasnije staviti poruke i pustiti ih da plove Unom…
Kreativne radionice će trajati po dva sata a voditelji će, uz projektni tim, biti strain volonteri i lokalni kreativci iz Udruge žena Dvor, te Ekološko kulturne scene iz H. Kostajnice.

Aktivnost 1.3.: Igre na otvorenom

Djeca uče kroz igru. Zabavne aktivnosti na otvorenom ne uče samo djecu raznim vještinama, one također djecu uče timskom radu. Ovu će aktivnost provoditi animatori zajedno sa stranim i lokalnim volonterima, uključujući i socijalnog pedagoga. Te će aktivnosti dobro zabaviti djecu ali također će biti dobri “razbijači leda” za “razgovaraonicu” koja će slijediti nakon njih.

Aktivnost 2. Razgovaraonica

Podrška djeci će se pružiti u malim grupama u kojima će se oni osjećati sigurno te moći otvorenije verbalizirati intrapersonalne doživljaje koji su u posljednje vrijeme izraženi. Kroz interakciju s vršnjacima, djeci će se pomoći pri definiranju pojedinih osjećaja. Kroz grupni rad djeca će se informirati o svojim pravima i bit će im objašnjena ponašanja koja odgovaraju psihološkom i fizičkom nasilju i koja kao takva nisu dopuštena. Kroz diskusiju razvijat će se kolektivna svijest o neprihvatljivosti takvog ponašanja, a kroz igranje uloga će se uvježbavati prosocijalne i alternativne interakcije. Osim toga, grupni rad će se koristiti za razvijanje vršnjačke mreže podrške jer će djeca i mladi sve intenzivnije oslanjati jedni na druge. Kako bi se to sve ostvarilo raditi će se u manjim grupama, koja će djeci omogućiti intenzivnu komunikaciju i uključivanje u diskusije te pružiti primjeren osjećaj sigurnosti unutar grupe. Ovu će aktivnost voditi socijalni pedagog.

Aktivnost 3: Aktivni u zajednici

Djeca će uz pomoć zajednice I projektnog tima organizirati dvije završne javne manifestacije: jednu u Dvoru i jednu u Hrvatskoj Kostajnici. Na manifestaciju će biti pozvani predstavnici UNICEF-a, roditelji i svi članovi zajednice. Djeca će na manifestaciji izvesti lutkarsku predstave koje su pripremali tijekom ljeta. Posjetitelji će moći razgledati izložbu svih radova nastalih na ljetnim radionicama.
Roditelji, bake i djedovi, lokalne udruge, inicijative mladih I svi drugi su dobrošli u organizaciju javnih događaja, kao i svih drugih projektnih aktivnosti.

Aktivnost 4: Promocija prava djeteta

Obzirom da će se project provoditi u područjima za koje mnogi kažu da su medijski izolirani, sami ćemo biti medij! O projeknim aktivnostima ćemo redovito infomirati sve sudionike zajednice preko dostupnih medija, Facebook web stranice, te web udruge IKS i lokalnih partnera.
Za potrebe projekta ćemo osnovati i redovito održavati Facebook stranicu “Prostori za igru u Pounju”. Na stranici će se najavljivati aktivnosti, objavljivati vijesti s održanih radionica, tu će biti i druge vijesti važne za djecu Pounja, a to će biti I mjesto na kojem će se okupljati članovi lokalnih zajednica u Dvoru I H. Kostajnici zainteresirani za dobrobit djece. Cilj stranice je razvijanje svijesti o potrebi povećane brige za djecu Pounja kojima su su često uskraćena i osnovna prava djeteta. Briga za djecu uključuje i organizaciju njihovog slobodnog vremena, neformalnu edukaciju te veću brigu za njihovo psihosocijalno zdravlje.

Tijekom provedbe projekta će nastati dva kratka filma koja će prikazivati projektne aktivnosti i postignute rezultate. Filmovi će biti podijeljeni na web stranici udruge IKS i društvenim mrežama (Facebook I Youtube kanal).