Obavijest sakupljačima kestena

Grad Hrvatska Kostajnica i Turistička zajednica organiziraju, i ove godine, „Kestenijadu“. Htjeli bismo podsjetiti sakupljače i prodavače „nedrvnih šumskih proizvoda“ na nekoliko odredbi postojećih propisa „Hrvatskih šuma“.

„Pravilnikom o korištenju nedrvnih šumskih proizvoda“ propisuju se (između ostalog) uvjeti za sakupljanje i iskorištavanje „nedrvnih šumskih proizvoda“. Nedrvni šumski proizvodi, u smislu Pravilnika su, između ostalog, prozvodi koji se sakupljaju za hranu ljudi i/ili lijekove (šumski plodovi, gljive, biljke za prehranu i ljekovito, aromatično, začinsko bilje i drugo bilje). Korištenjem „nedrvnih šumskih proizvoda“ smatra se poglavito sakupljanje i/ili organizacija prikupljanja, kao i iskorištavanje, skladištenje, promet i druge aktivnosti u svezi sa korištenjem nedrvnih šumskih prozvoda od strane drugih fizičkih ili pravnih osoba bilo za osobne potrebe ili u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa.

Prije početka sakupljanja nedrvnih šumskih proizvoda (kesten…) sakupljač je dužan od nadležne Šumarije pribaviti dozvolu za sakupljanje. Za izdavanje predmetne dozvole sakupljač plaća naknadu utvrđenu „Cjenikom nedrvnih šumskih proizvoda“. Za osobne potrebe dnevno se može sakupiti ili ubrati 10 kg plodova, a naknada je uračunata u dozvolu (20 kn dnevna, 30 kn/vikend, 100,00 kn/tjedna i 200,00 kn/mjesečna dozvola). Cijena sakupljanja u svrhu predrade, trgovine i prometa utvrđuje se ovisno o sakupljenoj, ubranoj količini i uz odobrenje rabata u propisanom postotku. U ovom slučaju cijenu, odnosno rabat određuje Uprava poduzeća Hrvatske šume d.o.o., sa kojom takav kupac sklapa Ugovor o sabiranju ploda kestena. Znači, različit je pristup odobravanja sakupljanja nedrvnih šumskih proizvoda (kesten…) kada se isti koriste za vlastitu uporabu ili kada je sakupljen (ubran) proizvod predviđen za trgovinu. Molimo sve sakupljače „nedrvnih šumskih proizvoda“ koji će prodavati iste na „Kestenijadi“ za pridržavanje odredbi važećih zakona i pravilnika.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti u nadležnu šumariju: „Šumarija Kostajnica“, Ulica Gordana Lederera br. 60, tel. (044) 851 401, mail: sumarija-kostajnica@hrsume.hr