Poziv Kestenjarima

Obzirom na to kako se ove godine Kestenijada održava u novom ruhu predstavljamo vam lokacije koje su predviđene za kestenjare. Uz lokaciju navedena je početna cijena prema atraktivnosti lokacije te vas molimo da u periodu
od 29.08.2022. godine do 02.09.2022. godine pošaljete svoje ponude za izabranu lokaciju.

Ponude u pisanom obliku možete poslati na mail tzghrvatskakostajnica@gmail.com ili osobno na adresu Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, Hrvatska Kostajnica sa osobnim podacima (ime i prezime, adresa, OIB i kontakt broj ponuditelja), podatkom o lokaciji za koju se prijavljujte i ponuđenoj cijeni.

PONUĐENE LOKACIJE I CIJENE:

LOKACIJAPOČETNA CIJENA
K1 – plato kod UO Tekija800,00 kn
K2 – plato kod Hotela Central – stari autobusni kolodvor800,00 kn
K3 – Šetnica dr. Franje Tuđmana800,00 kn
K4 – Drveni mostić kod ulaza na Trg N.Š. Zrinskog1.500,00 kn
K5 – Šetnica dr. Franje Tuđmana kod plaže Mađari800,00 kn
K6 – Ulaz u Kestenijadu – križanje ulica Ratka Djetelića1.000,00 kn
K7 – Ulaz u Kestenijadu – plato kod Gradske uprave1.000,00 kn
K8 – Prolaz kod Crkve sv. Antuna Padovanskog prema Djedu1.500,00 kn
K9 – Površina na Trgu Nikole Šubića Zrinskog1.500,00 kn
K10 – Ulaz u Stari grad Zrinski – kod stepenica800,00 kn
K11 – Plato kod parkinga UO Flajš800,00 kn

Sve pristigle ponude biti će razmotrene i ocijenjene, te odabrana najviša ponuđena cijena pojedine lokacije od strane Povjerenstva TZG Hrvatska Kostajnica.