TZ GRADA HRVATSKA KOSTAJNICA

logo21

 

 

 

Turistička zajednica Grada Hrvatska Kostajnica
Predsjednik: Tomislav Paunović
direktor Turističkog ureda: Mirjana Lahovsky-Žličarić
tel./fax :  044 851 800
mob: 091 314 5235
e-mail: tzg-hrvatska-kostajnica@sk.t-com.hr

www.tzg-hrvats

 

2017.

Izvješće-povjerenstva-za-provedbu-Javnog-natječaja-za-davanje-na-korištenje-svjetlećih-reklamnih-ormarića-i-reklamnih-stupova-lokacija-za-postavljanje-reklamnih-uređaja

PROGRAM RADA 2017
Financijski-plan-TZG-TZO-TZM-za-2017

 

2016.

Godisnje_izvjesce 2016.

Godisnje izvjesce 2016.

 

Financijski-plan-TZG-TZO-TZM-za-2016
PROGRAM RADA za 2016

 

2015.

Izvješće o provedenim aktivnostima Turističke zajednice Grada Hrvatska za 2015
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA


 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže ili nadzire Turistička zajednica grada Hrvatska Kostajnica uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama službeniku za informiranje Turističke zajednice grada Hrvatska Kostajnica:

Pisanim putem na adresu:
Turistička zajednica grada Hrvatska Kostajnica
Službenik za informiranje
Vladimira Nazora 17
44430 Hrvatska Kostajnica
Putem elektroničke pošte:
tzg-hrvatska-kostajnica@sk.t-com
Službenik za informiranje Turističke zajednice grada Hrvatska Kostajnica

Službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Turističku zajednicu grada Hrvatska Kostajnica Mirjana Lahovsky-Žličarić.

Obrasce (Word dokument) možete preuzeti ovdje:


PRAVNI OKVIR

Pravo na pristup informacijama

Zakoni i propisi iz turizma